21 Δεκεμβρίου 2012

The blue bus is callin' us
Driver, where you taken' us
The killer awoke before dawn, he put his boots on
He took a face from the ancient gallery 
And he walked on down the hall


This is the end
Beautiful friend
This is the end
My only friend, the end

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου